1200x500px_byggdrifterfaget.jpg
 

Fagene våreByggdrifterfaget

Byggdrifterfaget

Sist oppdatert: 18.01.2019

 

Byggdrifterfaget går ut på drift og vedlikehold av større bygninger med avanserte anlegg og installasjoner. Dette innebærer blant annet drift, installasjon og kontroll av systemer både inne og utendørs, som for eksempel elkraft, VVS og avfalsshåndtering.  


Beskrivelse av utdanningsløp

Hva lærer jeg på skolen?

I dette faget lærer du blant annet om produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, tekniske installasjoner, kvalitet og sikkerhet og materialkunnskap.

Hvilke arbeidsoppgaver har jeg som lærling?

Arbeidsoppgavene til lærlinger i byggdrifterfaget består for det meste av drifting og vedlikehold av bygninger, anlegg og stasjoner på best mulig måte. Første året består av mye praksis, som skal hjelpe deg å få en fin flyt inn i praksis- og læreårene som kommer etter, men er også basert på teori, og at du skal lære deg grunnleggende ferdigheter innenfor bygg- og anleggsteknikk.

Byggdrifteren skal drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte, selv om mange viktige oppgaver kan være lite synlige. Byggdrifteren skal ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygget og til funksjonene til de tekniske installasjonene. Byggdrifteren vil derfor være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø og energioptimalisering.

Byggdrifteren skal kunne vurdere behov for ekstern kompetanse og kunne rekvirere denne kompetansen. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper. Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som utføres i bygget. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og forståelse for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag. 

Hvor mange år tar det å få fagbrev?

Det tar til sammen fire år å få fagbrev i byggdrifterfaget. Først må du gå et år på videregående skole. Da velger du bygg- og anleggsteknikk første året. Deretter går du ut i læra i byggdrifterfaget. Da jobber du i en bedrift i tre år som lærling. Etter disse tre årene tar du fagprøven og får fagbrevet i byggdrifterfaget.


Hva skjer etter læretiden?

Hvilke stillinger kan være aktuelle for meg når jeg er ferdig utdannet?

Dersom du tar et fagbrev i byggdrifterfaget er driftsoperatør og byggdrifter aktuelle yrker.

Hvilke videreutdanninger kan jeg ta med fagbrev i byggdrifterfaget?

I byggdrifterfaget er det flere muligheter for videreutdanning. Her er noen av de mest relevante og nyttige videreutdanningene:

  • Bachelor i ingeniørfag (3- årig utdanning)
    Byggingeniørens oppgaver er å planlegge, konstruere, bygge og drifte byggverk, slik at de tilfredsstiller de krav som myndighetene og brukerne bestemmer. Med byggverk menes bygninger, veianlegg, broer, vann- og avløpsanlegg. Oppgavene løses av byggingeniører i mange ulike roller, som planleggere, konsulenter, entreprenører og myndigheter.

    Les mer om dette studiet


Økonomi

Hva får jeg i lønn og stipend i læretiden?

1. halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn
2. halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn
3. halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn
4. halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn
5. halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn
6. halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn

Hvilke stipend og lån du har krav på i tillegg er individuelt. Du kan finne mer informasjon om dette hos Lånekassen.


Hvilke bedrifter har lærlingplass?

Listen under består av samtlige av våre medlemsbedrifter som tilbyr lærlingplasser i byggdrifterfaget. Det er ikke sikkert bedriftene har ledig lærlingplass nå, ta kontakt med oss for oppdatert informasjon om hvilke bedrifter som har ledige læreplasser.


Delta

EL og IT Forbundet (avd. Hovedkontor)

Rehabil