1200x500px_er_det_et_fremtidsrettet_valg.jpg
 

LærlingEr det et fremtidsrettet valg?

Er det et fremtidsrettet valg?

Sist oppdatert: 18.01.2019

 

For mange føles det overveldende å  finne et studie man interesserer seg for. Samtidig leser man om et trangt arbeidsmarked hvor mange med høy kompetanse konkurrerer om få arbeidsplasser. Uansett hvem man er eller hva man interesserer seg for, er en trygg fremtid med stabil økonomi og mulighet til å planlegge livet sitt på ønskelisten til de aller fleste.


Er det lett å få seg jobb med fagbrev?

Uansett om man har fagbrev eller ikke, må man gjennom den samme jobbsøkerprosessen. Man skal ikke se bort ifra at det er mange arbeidsgivere som gir jobben til de med fagbrev, fordi de vet at de har en grad av kompetanse som ikke alle har. Du får også spisskompetanse i et fag, som vil si at du får ekstra god kompetanse innen faget du utdanner deg i. Hvis du for eksempel velger spisskompetanse innen bygg og anlegg, vil dette kunne vise vei til ingeniørstudier senere.


Får jeg en trygg jobb med fagbrev?

For tiden utdannes det flere enn det vi har bruk for, det kan føre til at mange ikke kommer seg ut i arbeid så fort som de ønsker, eller at de får en jobb som ikke er så relevant for sin utdanning. Med fagbrev vil du bli prioritert og det vil bli enklere for deg å jobbe med noe du finner interessant. 


Blir fagbrev verdsatt i arbeidslivet?

Fagbrev blir absolutt verdsatt i arbeidslivet. En med fagbrev tjener gjennomsnittlig 30.000 kr mer i året enn en uten fagbrev. Du er også nærmest sikret en jobb, ettersom markedet opplever et stort behov for denne type utdanning. Et fagbrev gir deg også en solid utdanning, som er et godt utgangspunkt hvis du skal studere videre.