Fagene våre

Hva du kan bli med fagbrev i de ulike fagene? Hva skjer etter læretiden? Hvordan er økonomien og hverdagen til lærlingene, og hvilke bedrifter som har læreplass i hvilket fag? Mer info om fagene våre finner du her.

 
 

Kontor- og administrasjonsfaget

Et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget gir et godt grunnlag for flere ulike stillinger innen blant annet salg, kundeservice, regnskap og administrativt arbeid, med mulighet for å jobbe i både privat og offentlig sektor. Med denne utdannelsen kan du også velge å videreutdanne deg innen for eksempel jus eller markedsføring. 

 

Salgsfaget

Salgsfaget omfatter en bred gruppe spesialiseringer, med mange og varierte muligheter for deg med interesse for salg og service. Med fagbrev innen salg kan du jobbe som selger i alle bransjer, eller med markedsføring. Det finnes flere muligheter for å videreutdanne seg innen disse fagene, for eksempel som eiendomsmegler eller serviceleder.

 

IKT-servicefag

Å videreføre og videreutvikle IT-løsninger for bedrifter er et stadig voksende og mer avansert felt, som utvikler seg i takt med samfunnet. IKT Servicefag er en databasert utdannelse, hvor det er mange muligheter for å videreutvikle og spesialisere seg.

 

Sikkerhetsfaget

I en verden i rask utvikling er sikkerhetsfaget en voksende og stadig mer aktuell studieretning. Virksomheter setter stadig strengere krav til sikkerhet og kvalitetssikring, samtidig som kunders behov skal ivaretas. Med fagbrev i sikkerhetsfaget kan du blant annet jobbe som vekter, eller velge mellom flere videreutdanningsmuligheter.

 

Byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget går ut på drift og vedlikehold av større bygninger med avanserte anlegg og installasjoner. Dette innebærer blant annet drift, installasjon og kontroll av systemer både inne og utendørs, som for eksempel elkraft, VVS og avfalsshåndtering.