muligheter.jpg
 

Hvilke muligheter har jeg?

Publisert: 14.08.2018

 

Det å gå yrkesfag gir deg mange muligheter. Friheten er stor, og om du skulle kjenne at linjen du har valgt ikke passer, kan du alltid endre valget ditt. I de aller fleste yrkesfag vil det være to år med skole, og deretter to år som lærling i en bedrift. Det er også variasjoner her, for eksempel vil byggdrifterfaget bestå av et år på skolen og tre år som lærling.


Oversikt over utdannelsesløp og muligheter

Fagbrev i kontor- og administrasjon
VG1 Service og samferdsel + VG2 salg, service og sikkerhet + to år i lære

Mulige yrker med fagbrev i kontor og administrasjon
Dersom du tar et fagbrev i kontor og administrasjon, er følgende yrker aktuelle; 
kontor- og administrasjonsmedarbeider, saksbehandler og resepsjonist 

Fagbrev i byggdrifterfaget
Vg1 Bygg og anleggsteknikk + 3 år i lære

Mulige yrker med fagbrev i byggdrifterfaget
Dersom du tar et fagbrev i byggdrifterfaget, vil følgende yrke være aktuelle for deg; 
vaktmester, driftsoperatør og tilsynsvakt 

Fagbrev i salgsfaget
Vg1 service og samferdsel + vg2 salg, service og sikkerhet + to år i lære

Mulige yrker dersom du tar fagbrev i salgsfaget
Dersom du tar et fagbrev i salgsfaget, vil følgende yrker være aktuelle for deg; 
Selger eller salgskonsulent 

Fagbrev i IKT- servicefaget
Vg1 Service og samferdsel + Vg2 IKT- Servicefag + to år i lære

Mulige yrker dersom du vil ta fagbrev i IKT- Servicefaget
Dersom du tar et fagbrev i IKT- Servicefaget, vil følgende yrker være aktuelle for deg; 
IKT- konsulent, brukerstøtte og driftsingeniør


Hvilke læreplasser kan jeg søke på med min bakgrunn?

Hvis du har gått:

- VG1 Service og Samferdsel + VG2 Salg, service og sikkerhet
har du mulighet til å søke læreplass i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget.

- VG1 Bygg- og anleggsteknikk
har du mulighet til å søke læreplass i byggdrifterfaget.

- VG1 Valgfritt fag og VG2 IKT-servicefag
har du mulighet til å søke læreplass IKT-servicefag.