noe.jpg
 

Hvordan får vi oss lærling?

Publisert: 14.08.2018

 

Lærebedriften står fri til å utlyse stillinger på vanlig måte, eller AOF kan bistå prosessen og anbefale passende kandidater.

 


Hvordan finner jeg søkere til stillingen min?

Bedriften kan legge ut en stillingsannonse selv og få søkere direkte, eller så kan opplæringskontoret samle inn aktuelle søkere og videresende disse til bederiften. Da har dere muligheten til å plukke ut søkere ut i fra våre anbefalinger. Dere velger selv hvem dere ønsker å kalle inn til intervju. 


Hvilken kompetanse har lærlingen fra skolen?

  • Kontor og Administrasjon

Økonomi og administrasjon

I økonomi og administrasjon lærer du om ulike fag innen økonomi, som for eksempel regnskapsføring og budsjettering i programmer som ExCel. Du får også kunnskap om ledelse, administrasjon, hvordan en organisasjon er bygd opp, og eventuelle forskjeller i ulike bedrifter og organisasjoner.

  • IKT- Servicefag

I IKT- Servicefaget skal du lære hvordan du drifter IKT-systemer, og hvordan du vedlikeholder det. Behandling av informasjon på en etisk måte er også i fokus. Det skal også legges erfaring i å yte service gjennom bruker- og driftsstøtte. Som en IKT- servicemedarbeider vil det være viktig med kommunikasjon, men også det å kunne jobbe selvstendig ved hjelp av din egen kunnskap. 

  • Salgsfaget

Markedsføring og salg

I markedsføring og salg lærer man om hvordan man markedsfører forskjellige produkter og tjenester, og du lærer hvordan en kunde oppfører seg i et salgsmiljø. Du får kunnskap om hvordan man skal oppføre seg som en selger, hva slags salgsstrategier som kan brukes når, og det å forstå kundens behov.

 (https://ndla.no/subjects/subject:12/topic:1:88173)

  • Sikkerhetsfaget

Sikkerhet

For å skape en sikker arbeidsplass må vi finne ut hva som kan gå galt. Du vil lære å forebygge og redusere konsekvenser av uønskede handlinger, som for eksempel kriminelle handlinger, eller bare uhell generelt. På skolen skal elevene lære det grunnleggende innenfor risikovurdering, sikkerhetstiltak og konfliktvurdering.

(https://utdanning.no/studiebeskrivelse/sikkerhetsfag)

  • Byggdrifterfaget

Bygg og anleggsteknikk

Anleggsteknikk gir deg kunnskap om metoder og løsninger for anleggsarbeider i fjell og jord, som for eksempel planlegging og bygging av undergrunns- og fjellanlegg, samt løsmassekonstruksjoner som kraftverksdammer og veier.

Bygnings- og materialteknikk gir fordypning innen prosjektering av bygninger, brann, lyd, energi, miljø og klimabelastning for å oppnå solide hus med lavt energibruk og lav miljøbelastning.

(https://www.ntnu.no/studier/mtbygg/oppbygning/bygg-anlegg)


Hvordan intervjuer vi den potensielle lærlingen?

Hvordan intervjuene skal foregå er helt opp til dere selv, men det vanligste er å gjennomføre et intervju på samme måte som dere ville intervjuet noen til en fast stilling.