1200x500px_hvordan_fungerer_det_i_praksis.jpg
 

BedriftHvordan fungerer det i praksis?

Hvordan fungerer det i praksis?

Sist oppdatert: 18.01.2019

 

Ansvar for lærlingen fordeles mellom AOF og lærebedriften, men det er opplæringskontoret som står for det meste av ansvaret. Det legges opp til tett samarbeid mellom lærebedrift, lærling og opplæringskontoret, for å sikre best mulig oppfølging og tilpasning for lærlingen.


Hvilke forpliktelser har lærebedriften?

Dersom bedriften er tilknyttet et opplæringskontor skal bedriften kun gi lærlinger arbeidsoppgaver. Da vil opplæringskontoret ta seg av oppfølgingen, samtalene, kursene og annet som er nødvendig i løpet av læretiden. Hvis det er deler av læreplanen bedriften ikke klarer å dekke gjennom arbeidsoppgavene til lærlingen tar opplæringskontoret seg av opplæringen på disse punktene.


Hvilke oppgaver kan lærlingen ha?

En lærling kan ta de fleste oppgaver en fast ansatt kan ha. Hva slags arbeidsoppgaver som passer vil også variere ut i fra hvilket lærefag lærlingen tar. I kontor- og administrasjonsfaget kan dette f.eks. være å sitte på sentralbordet, betjene resepsjonen, jobbe med arkivering, jobbe med saksbehandling eller ha ansvar for budsjettering. 


Hvilken oppfølging gis når man har en lærling?

Dersom du er medlem hos oss, vil vi tilby kurs og utflukter både til lærlingen og instruktøren i bedrifter. Vi kommer også på besøk minimum hvert halvår, samtidig som vi følger opp digitalt for å se hvordan lærlingen ligger an og om det er behov for ekstra oppfølging.


Hvor lenge varer læretiden?

For lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget, IKT-servicefag og sikkerhetsfaget varer læretiden i to år, som betyr at de jobber fulltid i to år. For lærlinger i byggdrifterfaget varer læretiden i tre år, som betyr at de jobber fulltid i tre år. 


Hva skjer hvis det ikke fungerer med lærlingen?

Dersom bedriften er godkjent gjennom et opplæringskontor er det mulighet for å kunne omplassere lærlingen i en av de andre medlemsbedriftene i opplæringskontoret. Før vi omplasserer noen vil vi alltid ha samtaler med bedriften for å se om det finnes andre løsninger.