1200x500px_hvorfor_bli_lærebedrift.jpg
 

BedriftHvorfor bli lærebedrift?

Hvorfor bli lærebedrift?

Sist oppdatert: 18.01.2019

 

En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din bedrifts behov. Etter fullført læretid kan du rekruttere en medarbeider som har bevist sin dyktighet!


Lønnsom investering

Å ta inn lærling er en god investering. I løpet av læretiden blir lærlingen stadig mer produktiv og lønnsom for din bedrift. Bedriften får tilskudd og blir en del av det offentlige utdanningssystemet. Spar annonsekostnader, ansettelseskostnader og opplæringskostnader!


Sikre oppdatert kunnskap

Lærlingordningen hjelper bedriften til bedre kunnskapsforvaltning. Bedriften får faglig påfyll gjennom kurs for faglige ledere og instruktører. Lærlinger bidrar til faglig oppdatering og sikrer rekruttering til faget. 


Sikre framtiden for din bransje

Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre bransjens framtid og bransjens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Din bedrift blir med på å påvirke utdanning av fremtidige medarbeidere. Bedriftenes inntak av utplasseringselever og lærlinger er grunnlaget for utformingen av skoletilbudet ved de videregående skolene. Om bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues bransjens utdanningstilbud. Husk at bransjens ansvar er å gi lærlingen en mulighet til å ta fagbrevet, å skaffe seg jobb er lærlingens ansvar.

Læretiden kan betraktes som 2 års «prøvetid» Ansettelsen opphører etter avlagt fagprøve. Bedriften står fritt til å tilby lærlingen videre ansettelse eller ikke.