LærlingIntervjuer med tidligere lærlingerISS Facility Services

ISS ønsker å være en av Norges viktigste integrasjonskanaler.

Sist oppdatert: 06.05.2019

 
 

ISS ønsker å være en av Norges viktigste integrasjonskanaler. Som en del av dette har bedriften vært lærebedrift i mange år. I dag tilbyr bedriften flere veier til faglig kompetanse og fagbrev innen flere fag for diverse målgrupper, flere steder i landet.

 
 
Marianne Grimsøen

Marianne Grimsøen

Blant annet har bedriften unge lærlinger som tar fagbrev som en del av den videregående utdannelsen, og voksne praksiskandidater som tar fagbrev samtidig som de står i full jobb i bedriften.

Nå utforsker ISS flere måter å jobbe med fagopplæring på, for å bli en enda mer helhetlig lærebedrift.

Vi har tatt en prat med Marianne Grimsøen som er faglig leder hos ISS - People & Culture

Hva er bedriftens erfaring med å være lærebedrift, og hva synes dere om lærlingordningen?

Som lærebedrift får vi stadig nye impulser og inspirasjon, som er kritisk for vår egen drift og leveranse. Lærlingene inkluderes i den daglige driften, og de er et fint tilskudd til teamene våre. Vi opplever at lærlingene bidrar raskt til både arbeidsmiljøet og til leveransen vår. Samtidig håper vi at vi som en veletablert bedrift med gode rutiner og prosesser, klarer å gi våre lærlinger god oppfølging og støtte. 

 
 

Hvilke muligheter har en lærling hos dere med tanke på arbeidsoppgaver og faglig utvikling?

ISS har et mangfold av tjenester, type kunder, kontrakter og leveranser. Vi utfordrer alltid lærlingene våre til å ta aktivt eierskap til egen læreplan og bruke de mulighetene som finnes i selskapet. Det er mulighet for både ulike oppgaver på den ene lokasjonen de er knytte til, men også til å hospitere internt i bedriften på andre kontrakter for å få en enda bredere erfaring.

Vi er også glade for det tette samarbeidet vi har med opplæringskontorer som AOF Opplæringskontor for å sikre god oppfølging av lærlingene våre.

Flere av lærlingene våre har fått fast ansettelse hos oss etter at de har bestått fagprøven.

Hvilke forventninger har dere til en lærling?

Når en ny lærling starter, er vi tydelige på at ISS er et annerledes klasserom enn hva de er vant med fra skolen. Vi mener at lærlingene lærer best gjennom reell produksjon. Det betyr at de oppgavene de får ansvar for, faktisk bidrar til direkte leveransen til kundene våre. Lærlingene må derfor ha fokus på kvalitet og eierskap til leveransen sin.

Hos ISS er lærlingene veldig synlige, nettopp fordi de er en naturlig del av vår ordinære organisasjon. Derfor er alt de gjør synlig, også hvordan de fremstår. Vi har de samme forventningene til dem som til vanlige arbeidstakere om å møte på jobb som avtalt, gjennomføre oppgavene sine på en god måte og etterleve våre ISS Code of Conduct.

Men lærlingene er noe mer enn vanlige arbeidstakere. De skal ha et spesielt fokus på å utvikle seg og lære faget godt den tiden de her hos oss. Derfor forventer vi at lærlingene tar eierskap til egen opplæringsplan og læretid, og bruker disse aktivt til å lære mest mulig. De må kjenne kompetansemålene og selv komme med innspill på hvordan de skal oppnå disse. Lærlingene må også jobbe målrettet for å forberede seg til fagprøven, både teoretisk og praktisk.

Samtidig skal lærlingene kunne være trygge på at de har full støtte fra sin faglige ansvarlig, veiledere og opplæringskontorene. På mange måter får de en bedre og mer personlig oppfølging, enn hva de ville fått på skolen. For mange, kan det være avgjørende for at de skal bestå fagprøven. Vi håper å bidra til at flere får fagbrevet gjennom at vi gir god oppfølging.

Hvilke typer arbeidsoppgaver gis en lærling hos dere?

Læreløpene hos oss kan være svært ulike, avhengig av fagområde, kontrakt lærlingen er knyttet til og potensialet til lærlingen. På den måten sikrer vi at hver enkelt lærling får relevant opplæring tilpasset individuelle behov. 

Men de formelle læreplanene ligger selvsagt til grunn for alle læreløpene. Derfor har vi sentralt faglig ansvarlige som kvalitetssikrer planene som lokal faglig ansvarlig og veilederne sammen med lærlingen utarbeider.

Alle lærlingene våre starter med enkle nøkkeloppgaver relevant for faget. Når den grunnleggende forståelsen og evne til å levere disse er på plass, får lærlingen mer og mer ansvar i samsvar med sin egen utvikling. Når lærlingen er moden nok, får vedkommende bidra inn i større prosjekter og prosesser. Dette skjer selvsagt innen trygge rammer med tett oppfølging fra andre. For oss er kvaliteten på leveransen til kunden første prioritet, og lærlingen vil dermed levere sammen med teamet sitt, slik at kvaliteten alltid blir ivaretatt.

Hvilke fordeler mener dere som arbeidsgiver en fagarbeider i faget vil ha i fremtiden?

ISS er helt avhengige av utvikling innen de ulike fagene, og av faglærte som kan levere tjenestene våre med den tyngden et fagbrev gir. Våre leveranser er basert på at vi kan levere den beste faglige kvaliteten. Samtidig skal vi bidra til innovasjon og at tjenestene hele tiden utvikler seg slik at vi støtter kundene våre best mulig.

For å kunne gjøre dette, er vi helt avhengige av at det finnes mennesker som har spesielt stor kunnskap om faget, faktorene som påvirker det og kunne bidra til at faget utvikler seg. Som faglært har man bevis på at man innehar slik spesiell kompetanse som arbeidsmarkedet vil trenge også i fremtiden.

Som lærebedrift er vi stolte av å få bidra til dette samfunnsansvaret.