1200x500px_artikkelbilder_nettside_4.jpg
 

Fagene våreKontor- og administrasjonsfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Sist oppdatert: 18.01.2019

 

Et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget gir et godt grunnlag for flere ulike stillinger innen blant annet salg, kundeservice, regnskap og administrativt arbeid, med mulighet for å jobbe i både privat og offentlig sektor. Med denne utdannelsen kan du også velge å videreutdanne deg innen for eksempel jus eller markedsføring. 


Beskrivelse av utdanningsløp

Hva lærer jeg på skolen?

Kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget, IKT-servicefaget og sikkerhetsfaget kommer alle fra den yrkesfaglige linjen service og samferdsel. Her består programfagene blant annet av kundebehandling og salg, administrasjon og tekstbehandling, reiseliv, turisme og varetransport, elektronisk dokumentbehandling og lover og forskrifter.

Hvilke arbeidsoppgaver har jeg som lærling?

Hva slags arbeidsoppgaver man har varierer ut i fra hvilken bedrift du arbeider i, da de forskjellige bedriftene kan ha forskjellige arbeidsoppgaver. Det alle derimot har til felles er at arbeidsoppgavene dine følger læreplanen i faget. 

Eksempler på arbeidsoppgaver du kan få som lærling i kontor- og administrasjonsfaget er kundeservice på telefon og e-post, betjene resepsjon, betjene sentralbord, postregistrering, postfordeling og skanning av post, saksbehandling, arrangere konferanser og samlinger, skrive referater, regnskap og økonomi og arkivering.

Hvor mange år tar det å få fagbrev?

Det tar til sammen fire år å få fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget. Først må du gå to år på videregående skole. Da velger du service og samferdsel første året, og salg, service og sikkerhet det andre året. Deretter går du ut i lære i kontor- og administrasjonsfaget. Da jobber du i en bedrift i to år som lærling. Etter disse to årene tar du fagprøven og får fagbrevet i kontor- og administrasjonsfaget. 


Hva skjer etter læretiden?

Hvilke stillinger kan være aktuelle for meg når jeg er ferdig utdannet?

Dersom du tar et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget er følgende yrker aktuelle; kontor- og administrasjonsmedarbeider, saksbehandler, resepsjonist og ulike jobber innen økonomi.

Hvilke videreutdanninger kan jeg ta med fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget?

I kontor- og administrasjonsfaget er det flere muligheter, under har vi samlet de mest relevante og nyttige videreutdanningene:

 • Bachelor i serviceledelse og markedsføring (Høyskolen i Innlandet)
  Bachelor i serviceledelse og markedsføring er skreddersydd for og i samarbeid med tjenesteytende sektor. Du vil tilegne deg kunnskap om service, kundebehandling, markedsføring og personal- og teamledelse. Gjennom praksis vil du kunne knytte kontakter for videre karriere i sektoren.

  Les mer om dette studiet

 • Advokatassistent (1,5 år studie + 3 år praksis)
  En advokatassistent DNA har en juridisk relatert utdannelse og spesialisering, som kvalifiserer deg for flere typer juridisk arbeid. Som faglig medhjelper avlaster du advokaten og juristen i det daglige arbeidet. En advokatassistent DNA får en faglig tyngde til å påta seg mange spennende oppgaver. Advokatassistenten arbeider under advokatens eller juristenes ansvar og kontroll.

  Les mer om dette studiet

 • Juridisk kontormedarbeider (0,5 år videreutdanning)
  Videreutdanning innen juridisk kontormedarbeider gir deg en god forståelse av kontoradministrative oppgaver. Du lærer om utvalgte juridiske emner innen privat og offentlig rett, enklere juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse og enklere regnskapsoppgaver.

  Du vil også arbeide med juridiske dokumenter og løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke juridisk metode og relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektiv og selvstendig måte.

  Les mer om dette studiet


Økonomi

Hva får jeg i lønn og stipend i læretiden?

Er du en lærling som følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift), vil lønnen du får i den toårige læretiden som regel beregnes på følgende måte

1. halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn
2. halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn
3. halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn
4. halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn

Hvilke stipend og lån du har krav på i tillegg er individuelt. Du kan finne mer informasjon om dette hos Lånekassen.

Hvilken lønn kan jeg forvente som ferdigutdannet med fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget?

Gjennomsnittslønn for en kontormedarbeider ifølge utdanning.no er følgende:

Kommune: 428 400 kr
Stat: 416 000 kr
Privat sektor: 455 000 kr