1200x500px_økonomi_for_lærebedrifter.jpg
 

BedriftØkonomi for lærebedrifter?

Økonomi for lærebedrifter

Sist oppdatert: 18.01.2019

 

Å ha lærling skal være et gjensidig gunstig forhold for både bedrift og lærling, og innebærer ingen kostnader bortsett fra en redusert begynnerlønn. Slik hjelpes lærlingen inn i arbeidslivet, samtidig som lønnen utbetales proporsjonalt ut fra lærlingens økende kunnskap og kvalifikasjoner.


Hva koster det å ha en lærling?

Bedriften betaler kun lønn til lærlingen i løpet av læreperioden, det er derfor ingen andre kostnader. Dersom bedriften er godkjent gjennom et opplæringskontor vil opplæringskontoret tilby kurs og annet kostnadsfritt til lærlingen slik at bedriften ikke har ekstra kostnader for dette.


Hvordan lønner vi lærlingen?

Lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget, IKT-servicefag og sikkerhetsfaget som følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift), vil som regel lønnes på følgende måte:

1. halvår: Lærlingen får 30 prosent av begynnerlønn i faget
2. halvår: Lærlingen får 40 prosent av begynnerlønn i faget
3. halvår: Lærlingen får 50 prosent av begynnerlønn i faget
4. halvår: Lærlingen får 80 prosent av begynnerlønn i faget

Lærlinger i byggdrifterfaget (ett år i videregående skole og tre år i en godkjent lærebedrift), vil som regel lønnes på følgende måte:

1. halvår: Lærlingen får 30 prosent av begynnerlønni faget
2. halvår: Lærlingen får 40 prosent av begynnerlønni faget
3. halvår: Lærlingen får 50 prosent av begynnerlønn i faget
4. halvår: Lærlingen får 50 prosent av begynnerlønn i faget
5. halvår: Lærlingen får 80 prosent av begynnerlønn i faget
6. halvår: Lærlingen får 80 prosent av begynnerlønn i faget