1200x500px_sikkerhetsfaget.jpg
 

Fagene våreSikkerhetsfaget

Sikkerhetsfaget

Sist oppdatert: 18.01.2019

 

I en verden i rask utvikling er sikkerhetsfaget en voksende og stadig mer aktuell studieretning. Virksomheter setter stadig strengere krav til sikkerhet og kvalitetssikring, samtidig som kunders behov skal ivaretas. Med fagbrev i sikkerhetsfaget kan du blant annet jobbe som vekter, eller velge mellom flere videreutdanningsmuligheter.


Beskrivelse av utdanningsløp

Hva lærer jeg på skolen?

Kontor- og administrasjonsfag, salgsfaget, IKT-servicefaget og sikkerhetsfaget kommer alle fra den yrkesfaglige linjen service og samferdsel. Her består programfagene blant annet av kundebehandling og salg, administrasjon og tekstbehandling, reiseliv, turisme og varetransport, elektronisk dokumentbehandling og lover og forskrifter.

Hvilke arbeidsoppgaver har jeg som lærling?

Opplæringen skal bidra til å fremme kompetanse innenfor planlegging, operativt arbeid, veiledning, dokumentasjon og kvalitetssikring i sikkerhetsarbeidet. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid, konflikthåndtering og organisering av arbeidet på et skadested. Videre skal opplæringen fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet. Opplæringen skal også bidra til kunnskaper om hvordan vekteren kan imøtekomme kundens behov og virksomhetens krav til lønnsomhet.

Hvor mange år tar det å få fagbrev?

Det tar til sammen fire år å få fagbrev i sikkerhetsfaget. Først må du gå to år på videregående skole. Da velger man Service og samferdsel første året og Salg, service og sikkerhet andre året. Deretter går du ut i læra i sikkerhetsfaget. Da jobber du i en bedrift i to år som lærling. Etter disse to årene tar du fagprøven og får fagbrevet i sikkerhetsfaget. 


Hva skjer etter læretiden?

Hvilke stillinger kan være aktuelle for meg når jeg er ferdig utdannet?

Dersom du tar et fagbrev i sikkerhetsfaget er vekter det mest aktuelle yrket. 

Hvilke videreutdanninger kan jeg ta med fagbrev i sikkerhetsfaget?

I sikkerhetsfaget er det flere muligheter for videreutdanning. Her er noen av de mest relevante og nyttige videreutdanningene:

  • Vekterutdanning
    Som vekter er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og å redusere uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. Mange vektere jobber i bedrifter og sørger for trygghet der.

    Innholdet i vekterjobben kan variere. Vanlige arbeidsoppgaver for vektere kan være: forebygge kriminelle handlinger, planlegge sikkerhetstiltak, sørge for sikkerhet på eiendommer, håndtere konflikter, jobbe med overvåkingsanlegg, parkeringskontroll på private P-plasser

    Les mer om dette studiet


Økonomi

Hva får jeg i lønn og stipend i læretiden?

Er du en lærling som følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift), vil lønnen du får i den toårige læretiden som regel beregnes på følgende måte:

1. halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn
2. halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn
3. halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn
4. halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn

Hvilke stipend og lån du har krav på i tillegg er individuelt. Du kan finne mer informasjon om dette hos Lånekassen.

Hvilken lønn kan jeg forvente som ferdigutdannet med fagbrev i sikkerhetsfaget?

Gjennomsnittslønn for en vekter ifølge utdanning.no er følgende:

Stat: 490 560 kr
Privat sektor: 398 520 kr


Hvilke bedrifter har lærlingplass?

Listen under består av samtlige av våre medlemsbedrifter som tilbyr lærlingplasser i sikkerhetsfaget. Det er ikke sikkert bedriftene har ledig lærlingplass nå, ta kontakt med oss for oppdatert informasjon om hvilke bedrifter som har ledige læreplasser.

Proff security