For frihet, likhet og solidaritet – alt er love!

For frihet, likhet og solidaritet – alt er love!

 

Selve symbolet for frihet og felleskap er pride-flagget. Flaggets farger står for stolthet, respekt og mangfold, hvor de ulike fargene i flagget representerer noe som er lett for oss å identifisere oss med; livet, sunnhet, sollys, natur, harmoni og sjel. Mangfold i arbeidslivet er den samlende mengden ulikheter innenfor en sosial enhet som kjønn, kulturell og geografisk bakgrunn, utdanning, verdier, alder og holdninger. Ulikheter mellom mennesker er kilden til mangfold, det er grunnleggende menneskerett å få lov til å være den du er uten å utsettes for forfølgelse og diskriminering. Dette er en kamp som dessverre må utkjempes hver eneste dag i Norge og i verden.

Unge lærlinger skal møtes av et arbeidsliv som gir rom for personlig og faglig utvikling. Men vi vet at ungdom også er i en sårbar fase hvor det ikke alltid er like enkelt å møte omgivelsenes krav og forventninger, samtidig som man selv er i utvikling.

Det er vanlig å ha mye på hjertet, og mange tanker i hodet. Det er ikke alltid så lett å sortere de.  For ungdom som trenger noen å snakke med, og ikke ønsker å snakke med noen bekjente, finnes det flere hjelpetjenester for ungdom.

 
 
couple-denim-jacket-facial-hair-2342402.jpg
 
 

Her er litt informasjon om hvilke hjelpetjenester som finnes for ungdom, og hva de kan bistå med:

-          Ung Arena
Hvis du trenger noen å snakke med. Et samtaletilbud til de fra 12 til 25 år som bor i Oslo.

http://www.ungarenaoslo.no/

-          Ung Info
Spørsmål og veiledning om blant annet bolig, fritid og helse. For personer mellom 13 og 27 år.

http://unginfo.no/

-          Helsebror for gutta
For alle gutter i alderen 12 til 25 år.

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon/helsestasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-gutter-hfg/

-          Fontenehuset i Oslo
Felleskap for mennesker som har, eller har hatt en psykisk sykdom.

http://www.fontenehuset.no/

-          Kors på halsen
Samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte med en voksen anonymt. Her kan man fortelle om alt, både de gode tingene og det som er vondt og vanskelig.

https://korspaahalsen.rodekors.no/

Dersom man opplever diskriminering på arbeidsplassen er det viktig å melde fra om dette. Det er forbudt å diskriminere eller forskjellsbehandle på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Hvis du opplever at du blir diskriminert kan du begynne med å ta opp saken med tillitsvalgt, verneombud eller din nærmeste leder. Du har også muligheten til å snakke med din kontaktperson i opplæringskontoret.

Hvis du ønsker å lese mer om diskriminering, og hva du kan gjøre hvis du opplever dette kan du finne informasjon om dette på arbeidstilsynet sine sider:
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/vern-mot-diskriminering/

 
Veronica Ingebrigtsen - «Elsker utfordringer og spent på hva fremtiden bringer»

Veronica Ingebrigtsen - «Elsker utfordringer og spent på hva fremtiden bringer»